Zakręcarki a kapslownice – poznaj różnicę

Różnica polega tu głównie na metodzie pracy, gdyż zakręcarki do butelek wykonują ruch skrętny w celu złapania gwintu oraz odpowiedniego zamknięcia opakowań na linii produkcyjnej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zaprogramować je tak, aby element chwytający jedynie dociskał wybrany element. W przypadku kapslownicy do butelek możliwość obrotu nie jest osiągalna, gdyż urządzenie to skupia się przede wszystkim na pneumatycznym wciskaniu kapsla na przeznaczony do tego element.

Zastosowanie zakręcarki do butelek w przypadku taśmy produkcyjnej znacząco zwiększa efektywność całego procesu wytwarzania gotowych produktów. Prostota obsługi zakręcarek potęguje pozytywny efekt, jaki za pomocą tegoż urządzenia może osiągnąć producent. Zastosowanie zakręcarki równa się z sprostaniu kilkudziesięciotysięcznej podaży każdego dnia, zaledwie na jednej linii produkcyjnej wyposażonej w tą maszynę wciskającą lub nakręcającą zakrętki do butelek. Dzięki zakręcarce do butelek można osiągnąć wydajność od 2500 szt. do nawet 4000 szt na godzinę.

Automatyzacja procesu zakręcania

Sposoby zakręcania można różnicować i dostosowywać do własnych potrzeb. Każda zakręcarka do butelek posiada szereg wymiennych głowic, które w zależności od wymogów doskonale spełniają swoja rolę. Automatyzacja procesu zakręcania to rozwiązanie bardzo funkcjonalne i zasługujące na uwagę producentów. Inwestycja w to urządzenie jest zdecydowanie uzasadnioną inwestycją – jej koszt zwraca się bardzo szybko i pozwala na sprawne nałożenie kapsli i zakrętek na butelki.

Z racji tego, że każdy parametr nakładania zakrętek do butelek można tu zaprogramować, linia produkcyjna wyposażona w urządzenia może stać się w pełni zautomatyzowana. Systemy kontrolujące każdą z zakręcarek oraz kapslownic do butelek pozwalają na obsługę wielu różnych produktów i są bardzo intuicyjne dla pracowników. Przezbrojenie nie zajmie zatem wiele czasu, a wydajność procesu produkcji na pewno nie ucierpi z tego powodu.

Wśród produktów z tej kategorii, nad których projektami pracują specjaliści, należało by wyróżnić trzy typy urządzeń:
– odgórne zakręcarki do butelek,
– boczne zakręcarki,
– modele nadążne.

Ponadto każda zakręcarka do butelek posiada pełną kontrolę nad bezpieczeństwem działania, wliczając w to sygnalizację świetlną, dźwiękową oraz przycisk awaryjnego zatrzymania umiejscowiony w widocznym i dobrze dostępnym miejscu.