multimedia 

Encyklopedia multimedialna – nowoczesne kompendium

books-42932_1280Encyklopedia multimedialna jest współczesną wersją kompendium wiedzy o świecie. Jak każde tego rodzaju wydawnictwo, dostarcza informacji konkretnych, rzetelnych i utrzymanych w stylu naukowym, ponieważ hasła opracowywane są przez ludzi zgłębiających daną dziedzinę wiedzy. Zgodnie z postępem technologicznym, jest ona umieszczona w przestrzeni wirtualnej. Do jej treści można dotrzeć drogami sieci internetowej, jeżeli została opublikowana w formie połączonych witryn www. Miejscem jej zapisu może być jednak również dowolny nośnik pamięci – w postaci dysku cd lub urządzenia typu pendrive, zaopatrzonego w łącze USB. Do przeglądania zawartości takiej encyklopedii potrzebny jest zatem odpowiedni sprzęt elektroniczny – taki, który jest w stanie łączyć się z Internetem i przeglądać jego strony lub taki, w którym można przeglądać zawartość nośników danych. To współczesna pomoc naukowa, której możliwości przekraczają znacząco te, jakie posiadają tradycyjne kompendia wiedzy.

Zasadniczy walor

Encyklopedia multimedialna sprzyja przede wszystkim podniesieniu tempa docierania do informacji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że tekst zawarty na konkretnej stronie takiej encyklopedii, usiany jest hiperłączami, które automatycznie odsyłają użytkownika do pojęć bezpośrednio związanych z przeglądanym hasłem. Pozwala to przede wszystkim ekspresowo pogłębić zdobywaną wiedzę, dopełnić o interesujące szczegóły, w dodatku wyczerpująco wyjaśnione i opisane. Niekiedy taką informację dodatkową stanowi treść multimedialna: reprodukcja graficzna obrazu, schemat wyjaśniający zawiłość jakiegoś zagadnienia, mapa (fizyczna, polityczna, czy też inna), nagranie muzyczne, film audio-wizualny, a także link odsyłający do witryny internetowej poświęconej danemu problemowi. Korzystając z encyklopedii multimedialnej, ma się dostęp do pełnego zestawu informacji na temat danego hasła.

Encyklopedia nowoczesna

Istnienie encyklopedii w takiej właśnie formie, korzystającej z nowinek technicznych i technologicznych możliwości gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji jest dowodem, w jakich czasach przyszło żyć jej użytkownikom. W epoce przecież nie tak bardzo odległej, bo czasach pozbawionych wsparcia komputerów i ich dysków pamięci, do przechowywania informacji służyły przede wszystkim książki, zadrukowane informacjami skomponowanymi przez specjalistów od danych dziedzin. Tradycyjna, XX-wieczna encyklopedia, zbierająca wiedzę o świecie, mogła liczyć nawet kilkanaście tomów, dosyć obszernych, ciężkich i nieporęcznych. Co więcej, wyszukiwanie potrzebnych informacji odbywało się na drodze żmudnego kartkowania kolejnych woluminów. Encyklopedia multimedialna tymczasem może się obecnie mieścić nawet na przenośnym dysku pamięci, który z łatwością mieści się w dłoni – całą wiedzę na temat świata, wzbogaconą o materiały multimedialne, ilustrujące informacje zawarte w opisach, można więc dosłownie nosić przy sobie. Poza tym, poszerzająca się ilość informacji o świecie wymagałaby obecnie zapełnienia na pewno jeszcze większej ilości encyklopedycznych tomów, niż w czasie XX wieku.

Related posts

Leave a Comment